Bra fiskeställen

I denna artikel kommer ytterligare tips på bra fiskeställen i kommunen.

Kronören/Långron

Långroområdet är ett kargt kustlandskap som påminner om fjällen och det är klassat som naturreservat. Kala klippor, rishedar och vindpinade, vresiga tallar bidrar till kargheten. Stränderna består i huvudsak av sten och klippor. 

Området har mycket få fritidshus och vägarna kan ibland vara bommade även under sommaren. Lämpligast är att parkera vid vändplanen i Långron och promenera ut på själva udden.

Området är framförallt känt för ett mycket bra fiske efter harr och sik. Såväl sommar som vinter tas här harr över 1 kg. De intressantaste områdena för vinterfiskaren är Långroavan och skären däromkring. Här fångas periodvis stora mängder sik och harr från pimpelisen. I Ytteravan, som även kallas "Gula Paviljongen", vandrar det in stora mängder abborre under våren. Då finns det möjlighet till ett utsökt pimpelfiske efter grov abborre. För sommarfiskaren som är ute efter harr så rekommenderas en promenad ut på själva Långroudden. 

Har man tillgång till båt så är området kring Gåsgrundet mycket bra. Såväl harren som siken och havsöringen finns dock att finna kring uddar och skär inom hela området. 

Aborrträsket

Abborrträsket är en sjö som ligger cirka 25 km från Nordmaling. Sjön är cirka 8 hektar stor och har ett maxdjup på omkring 8 meter. Sjön ligger i ren vildmark endast omgiven av skog och myr och på dess sydöstra sida ligger Abborrträskberget.

Tillgängligheten är bra och flugfiske går att bedriva längs i stort sett hela sjön. Den är vadbar i södra delen och som djupast längs östra sidan. Sjön har mycket bra vattenkvalitet och ett bra siktdjup. det finns även vindskydd i anslutning till sjön.

I Abborrträsket har det sedan 1960-talet från och till skett utsättningar. Numera sker regelbundna utsättningar av öring och regnbåge dels i början av säsongen, dels under juli månad.

Fiskekort kan lösas i kortautomat i Klöse eller Brattsbacka.

Järnäsområdet

Järnäsområdet ligger på västra sidan av Järnäshalvön och uppvisar ett omväxlande kustlandskap. Små myrar, rishedar, vindpinade tallar och kala klippor bidrar till en säregen miljö. Uddens kala klippor skvallrar om närheten till ångemanlandskusten. Stränderna består i huvudsak av klippor och rundslipade stenar. 

Området har relativt få fritidshus men vägarna är oftast plogade vintertid. 

Området är framförallt känt för ett mycket bra fiske efter harr och sik. För sommarfiskaren som är ute efter harr så rekommenderas att man parkerar på vändplanen ute vid Järnäsklubb. Därifrån har man förstklassigt harrfiske längs hela stranden runt hela udden. Periodvis fångas även fin harr vid själva fyrplatsen. Sik förekommer ofta i fångsterna ibland till och med i större antal än harren. 

Även havsöringen förekommer frekvent inom området och fångas till och ifrån. För vinterfisket rekommenderas framförallt Fårskärsviken samt vikarna öster om Järnas udde men inne i själva klubbhamnen fångas ibland mycket grov harr.

Järnäsområdet är en del av naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården.