Levar Hotell

Levar Hotell är Västerbottens äldsta gästgiveri och grundades år 1653.

Levar Hotell i vinterskrud, Levar

Levar Hotell är Västerbottens äldsta gästgiveri, grundat år 1635. Till det yttre påminner Levar Hotell lite om det kungliga slottet, men naturligtvis i mycket förminskad skala.

En gång i tiden bötfälldes också byggherren för att han kopierat slottet. Slottslikheten passar annars bra, för här har många celebra personer övernattat, ätit och tömt sina bägare och stop under årens lopp - bl a Karl XI, Carl von Linné och Oscar II. Nuvarande byggnad uppfördes år 1827 av Jonas Arctaedius. Det genomfördes om och tillbyggnad på 1850-talet och 1890-talet.

Byggnaden blev gästgivaregård år 1860 och fortsatte den gästgivaretradition som funnits i Levar sedan år 1635. Levar Hotell är varsamt renoverat i gammal stil.