Öreälven

Välkommen till vackra Oreälvsdalen! Här kommer du att trivas och fönnodligen också hitta ditt eget smultronställe. Fiskemöjligheterna är mycket goda, eller varför inte ta en kanottur ned längs älven?

Harrar Lillseleforsen

Älven

Älven har sina källflöden på Stöttingfjället i Lycksele och rinner genom Bjurholms och Nordmalings kommuner på sin väg ner mot havet. Den är 22 mil lång och den totala fallhöjden är 550 meter. Medelvattenföringen är 53 kubikmeter per sekund.

Öreälven är en typisk norrländsk skogsälv. Det innebär att den har hela sitt nederbördsområde inom skogslandet och därmed inte berörs av snösmältningen från fjä llkedjan. Älven har en enda hög flödestopp på våren, som kan sträcka sig en bit in på försommaren, fö ljd av mycket lågt vatten under sommaren.

I vattensystemet finns extremt ta sjöar som kan jämna ut variationerna i vattenflödet. Detta gör att nederbörden har stor påverkan på vattenståndet och vid ihållande regn kan det bli högvatten även under sommaren.

Kanot

Möt stillheten och lugnet i naturen medan du nästan ljudlöst glider fram på Öreälven. Öreälvens Kanotcenter erbjuder kanotturer i en älv som är känd för den djupt nedskurna dalgången, de höga nipoma och älvens meanderlopp. Kanotcentret har ett trettiotal kanadensare för uthyrning. Dessutom finns en serverings- och undervisningskåta på Petnäset med plats för 60 personer, bokas i förväg. Du kan välja mellan korta, länga och svåra turer som passar såväl nybörjare, barnfamiljer som den mer avancerade kanotisten. Kanotleden är cirka 140 km och sträcker sig från byn Knaften och ända ner till havet. Sträckan mellan Bjurholm och Agnäs är ungefär 15 km lång och erbjuder lugn och fin familjepaddling.

Vill Du stanna lite extra vid någon sandstrand under kanotförden kan du prova lyckan, kanske hittar du en egen guldklimp. Utrustning finns att hyra i samband med kanotuthyrningen.

Ute på älven kommer du nära naturen och med lite tur kan du få se bäver. Utefter sträckan finns flera trevliga stränder att stanna vid. Några pauser i paddlingen som du absolut bör göra är vid Lagnäset, en gammal slåtteräng som under försommaren lyser guldgtil av smörbollar eller ta ett bad vid Petnäset med sin stora härliga sandstrand.

Laxforsen, Öreälven

Fiske längs Öreälven

Oreälven är mest känd för sin storvuxna havsöring, men den har även ett gott bestånd av lax. Harrfisket är mycket bra på vissa partier och på de övre sträckorna finns även en del stationär öring. Vid fiske på de lugnflytande partierna finns chans på grov gädda, abborre och lake.

Flugfiske

Flugfiske går att praktisera under större delen av säsongen. Under tidigt vårfiske krävs sjunklina medan resten av säsongen domineras av flytlinefiske. Flugvalet varierar beroende på vattenföring och fiskart. Eftersom Öreälvens vatten är relativt färgat rekommenderas färgglada flugor för lax- och havsöringsfiske. Använd gärna stora orangeröda tubflugor för vårfisket och mindre dubbelkrokade flugor i klassiska mönster.

Spinnfiske

För spinnfiskaren börjar säsongen med tvåhandsspön, tunga beten och grova linor under vårfisket. Spinnflugor och tunga skeddrag eller devonspinnare är det enda som når ner ti ll fisken vid högvatten. Betena bör vara i klara färger. I takt med sjunkande vattenstånd övergår man till lättare utrustningar och beten. Flugkast samt olika typer av spinnare och spinnflugor ger ofta den största fångstchansen under sommar och höst.

Bästa tiden för fiske

För den som hoppas på lax och havsöring bör fisket förläggas till natt eller tidig morgon. Fisken vandrar övervägande nattetid och det är när fisken är i rörelse som rangschanserna är som störst. Älvens vattenflöde varierar mycket vilket gör att även förutsättningarna för paddling ändras med vattenståndet. Tveka inte, utan fråga om du känner dig fundersam över hur vattenflödet är när du tänker paddla. Vissa sträckor kräver kanotbärning!

 

Fiskesäsongen

Fiskesäsongen i Öreälven startar någon vecka in i maj då älven hunnit klarna något efter vårflodens grumling. Perioden fram till månadsskiftet maj-juni kan ge fina harr- och havsöringsfångster, lättast på de nedre sträckorna i älven.

De första laxarna brukar visa sig i slutet av maj och laxuppgången blir som mest intensiv under juni. I början av juli börjar de lekvandrande havsöringarna visa sig i älven och fisket efter dessa fortsätter sedan under hela hösten. Fiske efter blanköring, i slutet av oktober, kan vara mycket givande. Harr- och öringfiske kan utövas i samtliga forsar under hela sommarsäsongen. Bästa fångstchanserna finns på älvens övre sträckor.

Kom ihåg att skona småfisken

Det är förbjudet att fånga de unga fiskarna för tidigt. Det finns lagstadgade minimått på lax och öring i både salt- och havsvatten.

Fisketider

Öre älv:    Harr, Öring     20 Maj - 31 Aug   15 Okt - 31 Dec

Öre älv:    Lax      19 Juni - 31 Aug     Förbud 1 Sep - 14 Okt

Stortjärn:   1 Mars - 31 Aug    Förbud 1 Sep - sista Feb
Sörtjärn:

Gör så här när du sätter ut fisk igen:

Stressa fisken så lite som möjligt. Försök att greppa krokenoch skaka varsamt loss fisken. Misslyckas detta så fukta handen, greppa fisken, lossa försiktigt kroken och sätt tillbaka fisken i vattnet.

 

Inom området finns två tjärnar, Stortjärn och Sörtjäm med öring och harr. Fiske med handredskap ifrån land är det enda tillåtna fisket.
Max fem fiskar per dag och kort.

Tallbergsbroarna

Besöksmål längs älven

•  Tallbergsbroarna - tre generationer av järnvägsbroar, den äldsta från 1800-talets slut. Inspelningsplats för klassisk kaffereklam
•  Jon-Persbäcken - naturrservat med vacker älvsutsikt och gammal skogsmiljö
•  Hummelholm - naturreservat som består av blomrika lövängar
•  Laxforsen, Torrböle - hällristningar upptäckta i slutet av 1990-talet
•  Den gamla butiken i Örsbäck - antikt och kuriosa
•  
Håknäsbacken - gammalt sågverkssamhälle som växte upp under 1800-talet, idag många vackra kulturminnesmärkta byggnader