Paddla och vandra

I Nordmalings kommun finner du två områden lämpliga för längre vandringar och för paddlingar - Lögdeälven och Öreälven. Här finns också mycket goda fiskechanser.

Tallbergsbroarna

Paddla längs Öreälvsleden – både fartfyllt och familjeturer

Höga raviner och branta nipor reser sig upp ur vattnet i Öreälven och bildar en mäktig inramning åt din paddling. Ett annat kännetecken för älven är de många meanderloppen (flodbågarna) och älvdalens korvsjöar vilka ger en bild av hur vattnet en gång flöt fram. Eftersom älvens tillrinningsområde är sjöfattigt minskar vattennivån under regnfria sommardagar (vid flera av forsarna måste kanoten tas upp och bäras förbi, i synnerhet nedströms Agnäs).

Sträckorna Bjurholm–Agnäs (synnerligen familjevänligt) och Tallberg–Torrböle är två lugnflytande avsnitt av älven som är särskilt lämpliga till kanotvatten. För ytterligare beskrivning av miljön: läs om Öreälvsleden som vandringsled sid 11.

OBS! Hängbron i Torrböle är ett lämpligt mål för en dagsetapp. Den som vill fortsätta vidare måste ta upp kanoten ca 500 m längre ner. Flera av de kommande forsarna är direkt livsfarliga att ränna.

Sträcka: Örträsk–Öre
Längd: cirka 50 km 
Läge: Örträsk, cirka 30 km nordväst om Bjurholm.
Lyft: 3–4
Logi: Agnäs stugby, Levar hotell, övernattningsstugor

Vandra längs Öreälven – spännande ravinlandskap

En vandring på den nära 10 mil långa Öreälvsleden från Örträsk i Bjurholm till Öre i Nordmaling bjuder på minnesvärda upplevelser i ett magnifikt landskap. Älvskanten består ofta av höga nipor och leden går ibland nära höga raviner. På andra ställen är ledens dragning ganska djup vilket gör att vissa delar kan vara översvämmade på våren.

Öreälvsleden är utmärkt för den som vill gå en kortare sträcka varje dag. Det finns ett flertal övernattningsstugor längs leden och det går även bra att nå leden från bilvägar längs hela sträckan. Leden passerar förbi Tallbergsbroarna, tre generationers järnvägsbroar, som utgör en fascinerande vy i landskapet.

I vattnet lever bäver och på land är det inte omöjligt att du kan stöta på en och annan älg.
OBS! Var uppmärksam på skyltning. Leden kan förändras på grund av vattnets flöde.

Lögdeälven

Vandra längs Lögdeälven – äventyr i dramatiskt landskap

Vildmarksleden löper längs Lögdeälven, en av landets få outbyggda skogsälvar (en skogsälv berörs inte av snösmältningen i fjällen). Med sina fantasieggande ravinlandskap, meanderbågar och terrasser anses älven också vara en av de mest värdefulla rent naturgeografiskt. Den hisnande upplevelsen förstärks av de hängbroar och spångade avsnitt som finns längs hela leden. Det ges också tillfälle till bergsklättring.

Längs med leden finns ett antal platser väl värda ett besök. Älven är känd för sina ravinlandskap, meanderbågar och olika former av terrasser. Mäktigast av niporna är Drakryggen (nr 12), ca 300 m norr om Storforskojan. Stigen följer den smala åskammen som verkligen gör skäl för sitt namn – Himlastegen – (nr 12) en drygt 100 trappsteg lång trätrappa som tar dig upp till ryggen. Drakryggen är en naturformation som karaktäriserar landskapet längs älven. Johannesbo, ett gammalt nedlagt nybygge ligger i närheten.

Vandringen från Fällfors ned till Norrfors går genom ett djupt skuret älvavsnitt där leden också är bred och fin. Vattenflödet är lugnflytande fram till Svartforsen. Vid ”Bengts gröbba” i höjd
med Högåker, cirka 15 km vandring från Norrfors, har björn skymtats av fiskare i älven. Där finns också en av tre handikappanpassade övernattningsstugor längs leden.

De 10 övernattningsstugor som finns längs leden är också i gott skick. De flesta av dem har kamin och plats för fyra personer. I och med deras placering så är det möjligt att göra både kortare och längre turer.

Älvdalens lövskogar bjuder på högtidsstunder för både fågel- och växtintresserade. Det är gott om bäver och den som har tur kan även få syn på utter. Du som själv finner vattnet frestande kan prova exempelvis Slåttertjärn eller badplatsen strax norr om Norrfors. Med kanot kan du på Lögdeälven få uppleva både forsar av varierat slag och lugna meandersträckor.

Drickbart vatten finns mellan Gunnarsagga (nr 16) och Långforskojan (nr 18) i en träränna bredvid en gångbro.

Sträcka: Ormaggan–Nordmaling
Längd: 85 km
Läge: cirka 5 km uppströms där väg 92 korsar Lögde älv
Logi: Övernattningsstugor