Vandra längs Öre- och Lögdeälven

Välkommen att vandra längs Öre- och Lögdeälven - här finns sträckor både för den vane och ovane med övernattningsstugor, vindskydd och rastplatser.

Vandrare längs Lögdeälven

Lögdeälven och Tempelleden

För den som vill uppleva naturen och vandra är Lögdeälven i särklass. Längs sträckan finns både övernattningsstugor, vindskydd och rastplatser för den som söker vila. Söker man ännu mer utmaning finns sedan förra året Tempelleden – som sträcker sig ända upp till Tempelberg i Fredrika. Vandringsleden sträcker sig cirka 90 km genom Nordmalings och Bjurholms kommuner. För den ovane finns även möjlighet att ta kortare turer.

Naturen kring Lögdeälvens dalgång erbjuder fina miljöer för fågel- och växtintresserade. Här finns ett av Norrlands främsta lax- och havsöringsvatten och det är stor chans att få se bäver och till och med utter. Älven är känd för sina ravinlandskap, meanderbågar och olika former av terrasser.

Efter leden finns det övernattningsstugor, vindskydd, hängbroar, terrängtrappor, spångade avsnitt och iordningställda rastplatser. Dessa är utplacerade på strategiska ställen utefter hela leden så att både längre och kortare turer kan göras. Leden är markerad med röd markering på träd samt med avståndsskyltar vid rastplatser och övernattningsstugor.

De flesta stugorna är utrustade med kamin och sovplats för fyra personer. Stugorna behöver inte förbokas vilket innebär att det är principen "först till kvarn" som gäller. Mäktigast av niporna är Drakryggen, cirka 300 m norr om Storforskojan. Stigen följer den smala åsryggen som verkligen gör skäl för sitt namn och "Himlastegen" med de drygt 100 trappstegen, tar dig upp på Drakryggen.

Bästa sättet att uppleva leden är genom att följa Tempelledens guide - en digital guide med komplett information om var det fins stugor och särskilt vackra naturområden. Du hittar guiden genom länken i högerkolumnen.

Tallbergsbroarna höst

Öreälven

För den naturintresserade erbjuder Öreälvens dalgång många fina miljöer. Längs hela sträckan finns utmärkta fiskesträckor och iordningställda platser för rast och fika. Leden passerar förbi Tallbergsbroarna och genom naturreservatet Hummelholms slåtterängar, där det finns övernattningsstuga och fina grillplatser. Älvsträckans längd är cirka 225 km och den totala fallhöjden uppgår till 550 meter.

När det gäller fiske så är Öreälven mest känd för sin storvuxna havsöring, men den har även ett bestånd av lax. Harrfisket är mycket bra på vissa partier och på de övre sträckorna finns även stationär öring. Vid fiske på de lugnflytande partierna finns chans på grov gädda och lake.

Fiskesäsongen i Öreälven startar i början på maj månad, då älven klarnat något.